Max Scherzer goes off on MLB pitch clock! #mlb #baseball #shorts